donderdag 5 maart 2015

WKR update: Soepelere regeling voor personeelsfeesten op locatie.

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) in Nederland van kracht. Deze regeling had als gevolg dat personeelsfeesten die je in je eigen bedrijf organiseert, fiscaal gunstiger worden behandeld dan personeelsevents op externe locaties. Nu komt daar dus verandering in.


De Belastingdienst wijkt in praktijk af van de teksten van het handboek Werkkostenregeling. Of een personeelsfeest nu op de eigen werkplek wordt gehouden of op een externe locatie, maakt voor de Belastingdienst niet uit. Dit in tegenstelling tot wat het handboek WKR zegt. Volgens dat handboek zouden kosten voor een personeelsfeest op een externe locatie tot het loon behoren. Terwijl voor voorzieningen en consumpties op de werkplek in het kader van een personeelsevenement niet onder de WKR vallen en dus fiscaal gunstiger zijn.

De Belastingdienst stelt nu dat kosten voor reizen en maaltijd ook bij een extern personeelsevenement buiten het WKR kunnen worden gehouden. Goed nieuws dus voor opdrachtgevers, eventorganisatoren, eventlocaties en -toeleveranciers. Belangrijk is wel dat op de factuur de kosten van reizen, maaltijden, drank en overnachtingen goed opgesplitst worden.

Met dank aan EVENTPLANNERS 


dinsdag 3 maart 2015

Per 1 januari is de WKR (Werkkostenregeling) voor alle bedrijven ingegaan.

Per 1 januari 2015 is de WKR (Werkkostenregeling) voor alle bedrijven ingegaan.

Er wordt veel gezegd en geschreven over de WKR en iedereen heeft er een mening over. Is het de nekslag voor onze mooie branche die toch al zo onder druk staat? Of biedt het juist kansen?

Duidelijk is dat evenementen voor medewerkers met een zakelijk, inhoudelijk en/of trainingsdoel (in combinatie met een verplicht karakter) buiten de WKR vallen.
Evenals feestelijke evenementen die vanuit de personeelsvereniging georganiseerd worden. Maar ook evenementen die 'in huis' georganiseerd worden, vallen niet onder de regeling. En daar liggen voor professionele bureaus mogelijkheden.


Een 'thuis-evenement'

De WKR stimuleert evenementen die in het bedrijfspand of op het bedrijfsterrein worden georganiseerd. Ofwel 'thuis'. En dat is goed nieuws, want die evenementen hebben juist meerwaarde. Het is sympathiek om medewerkers thuis te ontvangen en het geeft de mogelijkheid om de locatie helemaal op maat en passend bij het concept vorm te geven. Een uitstekende manier om de bedrijfstrots te verhogen en de waarden van het bedrijf te verstevigen. Dit gevoel kan je nog meer versterken door gebruik te maken van de talenten van medewerkers door hun bijvoorbeeld te laten schitteren in een eigen show of optreden.

Wel komt er veel kijken bij het in house organiseren van je eigen personeelsevenement. Het geschikt maken van het pand, de vergunningen, de veiligheid, de logistiek en hoe zorg je er voor dat de normale bedrijfsvoering gewoon door kan gaan? Daar heb je dan weer goede bureaus voor!

Lees HIER het gehele artikel!

Informatie van de BELASTINGDIENST.

De WKR uitgelegd.